Skip to main content

Sigtuna

Välkommen till Hyresgästföreningen i Sigtuna kommun!

Foto: Hans Törnqvist

Foto: Hans Törnqvist

Ordföranden har ordet

 

SigtunaHems hyror för 2024 och 2025 är klara

Avtalet:

AB SigtunaHem och Hyresgästföreningen Region Stockholm har kommit överens om följande:

Den generella hyreshöjningen för 2024-års hyror är 5,5% och för 2025-års hyror 5,0% på bostadshyran – det gäller för samtliga fastigheter med undantag av följande fastigheter som höjs med 4,5% 2024 och 4,0% 2025 på grund av presumtionshyra
* Fastigheten Silverskatten 1 (Katt Anders gränd 4-12/Stadsängsgatan 2)
* Fastigheten Märsta 1:254 (Centrumleden 1A och 1D)
* Del av Norrbacka 1:37 (Fjärilsvägen 17-27, Fjärilsvägen 9,13,15,29,31,33)

Hyreshöjningen sker för samtliga lägenheter från 1 januari 2024 respektive 1 januari 2025.