Skip to main content

Sigtuna

Välkommen till Hyresgästföreningen i Sigtuna kommun!

Foto: Hans Törnqvist

Foto: Hans Törnqvist

Ordföranden har ordet

 

Då har vi kommit in i höstens första månad, efter en sommar där vädret svängt mellan ytterligheterna långvarig torka och skyfall. Hösten innebär att vi startar våra aktiviteter igen efter välbehövlig vila, bland annat har våra stående aktiviteter språkcafé, soppluncher och pensionärsträffar startat igen. Vi har också haft höstens första samverkansmöten med våra hyresvärdar, men ännu inte fått några yrkande gällande hyrorna 2024