2021-04-25 MK 
Om du har problem i din lägenhet så ska du alltid börja med att ta kontakt med din hyresvärd. Om du känner att du inte får gehör från hyresvärden, så kan du - förutsatt att du är medlem - ta kontakt med vår rådgivning. 
Ring vår nationella växel 0771 443 443 och "knappa" dig fram till rådgivningen.