Skip to main content

Sigtuna

Valberedning

- 2024-06-03 MK -
Vid årsmötet, vanligtvis i mars, väljs också en valberedning. Denna har till uppgift att till nästa årsmöte ta fram förslag som medlemmarna kan ta ställning till. Förutom förslag till föreningsstyrelse kan det även gälla revisorer, förhandlingsdelegationer, kontaktpersoner m m.

Våra valberedare är:

Lola Svensson, sammankallande
Rose-Marie Zell Lindström
Margareta Karlsson