Skip to main content

Sigtuna

Bostadspolitik

- 2023-03-14 MK -
Lokal bostadspolitik är en av våra huvuduppgifter. På olika sätt försöker vi därför bevaka vad som diskuteras och planeras i kommunen och påverka utifrån ett hyresgästperspektiv.
 
Två gånger per år, vår och höst, bjuder vi vanligtvis in de politiska partier som har representanter i kommunfullmäktige till lunch i Hyresgästernas Hus. Under trivsamma former får vi då möjlighet att lära känna varandra bättre samtidigt som vi diskuterar framförallt lokala men också nationella bostadspolitiska frågor.

Vår målsättning är att besöka varje kommunfullmäktigemöte. Det skadar inte att politikerna märker att vi är där och att vi håller koll på vad de säger och gör.