Skip to main content

Sigtuna

Inflytande för SigtunaHems hyresgäster

- 2023-03-14 - MK -
Hyresgäster boende hos SigtunaHem har stora möjligheter att påverka den gemensamma boendemiljön, ute såväl som inne. Det avtal som gällt sedan januari 2019 - avtal för trivsel och trygghet - reglerar tillgång till fritidsmedel och gemensamhetslokaler men också parternas rätt och skyldighet till information och samråd.