- 2020-12-28 MK -
Hyresgäster boende hos SigtunaHem har stora möjligheter att påverka den gemensamma boendemiljön, ute såväl som inne. Det avtal som gällt sedan januari 2019 - avtal för trivsel och trygghet - reglerar tillgång till fritidsmedel och gemensamhetslokaler men också parternas rätt och skyldighet till information och samråd.