Skip to main content

Sigtuna

Boinflytande

- 2024-06-03 MK -
Trevliga boendemiljöer där hyresgäster känner delaktighet, trygghet och trivsel är ett mycket viktigt mål för Hyresgästföreningen. Hyresvärdar som förstår egennyttan av välmående och engagerade hyresgäster är en förutsättning för att detta ska bli verklighet. En stor del av vårt arbete ägnar vi därför åt diskussioner och samarbete med olika hyresvärdar för att kunna teckna avtal som reglerar hyresgästernas rätt till inflytande. 
Rätten till information, samråd i vissa frågor, tillgång till lokaler och pengar för fritidsaktiviteter är några av de delar som ingår i våra boinflytandeavtal. I vår kommun har vi för närvarande avtal med SigtunaHem, Rikshem och Victoriahem.