Skip to main content

Sigtuna

Bildning

- 2024-06-03 MK -
Våra medlemmar har utsett oss att, för deras räkning, arbeta med frågor som rör deras boendesituation – vi har fått ett uppdrag i förtroende.
En av våra viktigaste uppgifter är därför att visa att vi förtjänar det förtroendet och det gör vi bland annat genom att se till att vi har tillräckliga kunskaper för våra respektive uppdrag.

Föreningsstyrelsen har skyldighet att tillhandahålla ett grundutbud av kurser men det är var och ens eget ansvar att ta vara på möjligheterna. Våra kurser är öppna för alla – nyvald eller ”gammal räv” har ingen betydelse – alla har något att lära och lära ut.

Hyresgästföreningen i Sigtuna anordnar varje år, utifrån behov och eftrfrågan, ett antal kurser. Vi erbjuder andra föreningar att delta när det finns plats. 
Om önskemål finns kan vi anordna specialkurser men vårt grundutbud är:

ARVID – grundutbildning         
Grundläggande kunskaper om Hyresgästföreningens historia, organisation och uppgift samt möjligheter att arbeta tillsammans för att påverka boendemiljön står på programmet.

Ekonomiutbildning
Styrelsens ansvar, protokoll och beslut, ansvar för fritidsmedel samt praktisk bokföring med bokslut är några exempel på kursens innehåll. 

Funktionsutbildning
Styrelseledamöternas olika roller och ansvar samt samarbete är temat för denna kurs som är upplagd för att passa hela styrelsen oavsett uppdrag.

Styrelseutbildning
Metoden är rollspel. Tillsammans planerar och genomför vi ett styrelsemöte, årsmöte, samrådsmöte och bostadsmöte och efter varje rollspel diskuterar och utvärderar vi det vi gjort och sett. Ingen tvingas framträda, alla får vara med på egna villkor.