Skip to main content

Sigtuna

Metoder och hjälpmedel

METAPLAN
Vi arbetar ofta med metaplanmetoden d v s skärmar, lappar, tuschpennor och "duttar". Metoden underlättar för deltagarna att föra fram åsikter och prioritera. Även den som drar sig för att tala i grupp kan göra sig hörd med denna metod.
Till vårt förfogande har vi 8 skärmar med tillbehör. Lokala föreningar kan låna material för egna workshops.

PMI - plus, minus och intressant - är en annan metod som vi använder oss av.