- 2020-12-28 - MK
I föreningens bostadspolitiska program informerar vi om våra åsikter om t ex bostadsbristen, orättvisa ekonomiska villkor mellan olika boendeformer, hyresgästernas rätt till inflytande över den gemensamma boendemiljön, god närmiljö, varför det är viktigt att bevara och utveckla allmännyttan samt trygghet- och trivselfrågor.