Skip to main content

Sigtuna

Organisationen Hyresgästföreningen


Hyresgästföreningen är en rikstäckande, partipolitiskt obunden men bostadspolitiskt aktiv, organisation. Det finns anställd personal men i huvudsak bedrivs arbetet med ideella insatser.

Hyresgästföreningen arbetar för att alla ska ha rätt till en god bostad till en rimlig kostnad. Vi skapar ett bättre boende för dagens och morgondagens hyresgäster, vi gör nytta för medlemmarna och vi fångar upp och driver engagemang. Hyresgästföreningen ska vara den folkrörelse som garanterar alla bostadshyresgäster inflytande, gemenskap och trygghet i boendet.

Föreningen är indelad i fyra organisationsled:

  • Lokala Hyresgästföreningar (LH)
  • Hyresgästföreningar
  • Regioner
  • Riksförbund

Lokala hyresgästföreningar (LH)

Den lokala hyresgästföreningen kan omfatta bostadsområdet, kvarteret eller huset. Den ansvarar för de frågor som årsmötet beslutar ska ingå i uppdraget. Detta betyder vanligtvis att LH ska ha aktiviteter som bidrar till ett tryggt och trivsamt bostadsområde där människor får möjlighet att engagera sig och lära känna varandra samt att jobba för en god kontakt med hyresvärden vilket bidrar till en positiv utveckling av området.

Hyresgästföreningar

En hyresgästförening kan omfatta en kommun, delar av en kommun eller flera kommuner tillsammans. Den har inom sitt verksamhetsområde fokus på förhandlingsverksamhet, bostadspolitisk påverkan, stöd till och utveckling av den lokala organisationen och medlemmars/hyresgästers möjlighet till engagemang.

Regioner

En region omfattar flera hyresgästföreningar tillsammans (Hyresgästföreningen Sigtuna tillhör Region Stockholm). Den ansvarar inom den egna regionen för medlemsanslutning, information och utbildning till medlemmar, hyresförhandlingar, hyresjuridisk medlemsrådgivning med mera samt stöd till Hyresgästföreningarna.

Riksförbund

Vårt riksförbund arbetar övergripande i Sverige med bostadspolitisk påverkan, opinionsbildning, kontakter med centrala myndigheter/instanser med mera samt stöd till regionerna.