Skip to main content

Sigtuna

Lokala hyresgästföreningar (LH)

- 2024-06-03 MK -
Sätuna Norra
Hyresvärd : Sigtunahem.
Området omfattar 394 lägenheter på Södergatan 41 – 55 (170 st), Stationsgatan 6-8 (14 st),Västra Bangatan 31-43 (197 st) samt Södergatan 50 (13 st) i Märsta.
Gemensamhetslokal: Västra Bangatan 41 (gaveln)
Styrelse: finns – se information i entré/anslagstavla

Lindvägen
Hyresvärd: Sigtunahem.
Området omfattar 75 lägenheter på Lindvägen 2-12 och 16-46 i Märsta.
Gemensamhetslokal: Lindvägen 14
Styrelse:finns - se information i entré/anslagstavla

Märstadal
Hyresvärd: Sigtunahem.och Malmegårds
Området omfattar 125 lägenheter (SigtunaHem) på Vänortsringen 1,19, 21, 23, 25 och 54 samt 115 lägenheter (Malmegårds) på Vänortsringen 56-68, Centrumleden 41 och Nymärstagatan 14 A i Märsta
Gemensamhetslokal: Vänortsringen 54 
Styrelse finns - se information i entré/anslagstavla

Södergatan Syd
Hyresvärd: Wåhlin Fastigheter AB.
Området omfattar 192 lägenheter på Södergatan 1, 2 och 3 samt Stockholmsvägen 20 i Märsta.
Gemensamhetslokal: saknas
Styrelse/arbetsgrupp: saknas

Tvillingbackarna
Hyresvärd: Sigtunahem. Området omfattar 32 lägenheter på Karin Hansdotters väg 4-16 i Sigtuna.
Gemensamhetslokal: saknas
Styrelse/arbetsgrupp: saknas

Brännbo
Hyresvärd: Sigtunahem och Rikshem.
Området omfattar totalt 396 lägenheter, Sigtunahem 118 st på Bergvägen, Stora Brännbovägen och Trollbergsvägen samt Rikshem 278 st på Ormbergsvägen och Falkvägen i Sigtuna.
Gemensamhetslokal: Bergvägen 33
Styrelse: finns – se information i entré/anslagstavla

Pilsbo
Hyresvärd: Sigtunahem.
Området omfattar 158 lägenheter på Haraldsborgsvägen 2-14 och Kardborrvägen 3-23 (Pilsbo 2, 64 lgh), Melcher Skoughs gatan 4-22, 5, 9, 13 och 21 (Pilsbo 3, 68 lgh) samt Rådman Ledins väg 31-33 (Rådmansängen 26 lgh 55+) i Sigtuna.
Gemensamhetslokal: Haraldsborgsvägen 4 F
Styrelse/arbetsgrupp: saknas

Ragvaldsbo
Hyresvärd: Rikshem
Området omfattar 23 lägenheter på Ragvaldsbo Gårdsväg 14 A
Gemensamhetslokal: saknas
Styrelse/arbetsgrupp: saknas

Sigtuna Stadsängar
Hyresvärdar: SigtunaHem och Mästerbo
Området omfattar 69 lägenheter på Katt Anders gränd 6-12 och Stadsängsgatan 2 - SigtunaHem
samt 212 lägenheter på Ljungbergs gata 40-52, Stadsängsgatan 53-63, Visthusgränd 2-12, 3 och Höskullegränd 2-18 - Mästerbo
Gemensamhetslokal: saknas
Styrelse/arbetsgrupp: saknas

Valsta Gårdsväg
Hyresvärd: Rikshem
Omrädet omfattar 82 lägenheter på Valsta Gårdsväg 10 och 14
Gemensamhetslokal: saknas
Styrelse/arbetsgrupp: saknas

Norrrbacka Nord
Hyresvärd: SigtunaHem
Området omfattar 266 lägenheter? (exakt antal lägenheter varierar på grund av pågående rivning och nyproduktion i områet) på Odensalavägen 60-72, Norrbackavägen 37-53 och Fjärilsvägen 6, 5-33
Gemensamhetslokal: saknas
Styrelse/arbetsgrupp: saknas

Norrbacka Syd
Hyresvärd: Stena
Området omfattar 393 lägenheter på Odensalavägen 2, 6-44, 48-58 och Norrbackavägen 1-17
Gemensamhetslokal: saknas
Styrelse/arbetsgrupp: saknas  

Vikingen
Hyresvärd: Sigtunahem
Området omfattar 98 lägenheter på Vikingavägen 3, 5 och 7 i Märsta.
Gemensamhetslokal: saknas
Styrelse/arbetsgrupp: saknas

Buregatan
Hyresvärd: Sigtunahem
Området omfattar 147 lägenheter på Buregatan 5-9 och 6-10 i Märsta.
Gemensamhetslokal: Buregatan 12
Styrelse: finns – se information i entré/anslagstavla

Sleipnergatan
Hyresvärd: Rikshem
Området omfattar 320 lägenheter på Sleipnergatan 40-86 samt 111 lägenheter på Steninge Backe 1-5 och 2-6 i Märsta
Gemensamhetslokal: Sleipnergatan 78
Styrelse: finns – se information i entré/anslagstavla

Valstavägen
Hyresvärd: Victoriahem
Området omfattar 331 lägenheter på Valstavägen 38-76 och Mjölnergatan 1 och 5 i Märsta.
Gemensamhetslokal: 56:an Valstavägen 56-58 (ej uthyrning)
Styrelse/arbetsgrupp: saknas

Magne-/Ymergatan
Hyresvärd: Sigtunahem
Området omfattar 392 lägenheter på Magnegatan 2-60 samt Ymergatan 1-17 och 4-38 i Märsta.
Gemensamhetslokal: Magneten, Magnegatan 24 (baksidan). 
Styrelse: finns – se information i entré/anslagstavla

Frejgatan
Hyresvärd: Sigtunahem
Området omfattar 182 lägenheter på Frejgatan 1-29 (jämna och ojämna nummer) i Märsta.
Gemensamhetslokal: Freja, Frejgatan 5. 
Styrelse/arbetsgrupp: saknas

Centrala Valsta
Hyresvärd: Sigtunahem
Området omfattar 293 lägenheter på Sleipnergatan 31-49 (111 lgh), Hammargatan 2, 5, 17 (104 lgh), Mjölnergatan 4, 6 (63 lgh), Siriusgatan 79-89 (9 lgh) och Jupitergatan 4-6, 8-12 och 16-18 (6 lgh) i Märsta.
Gemensamhetslokal: Mjölnergatan 4 A. 
Styrelse/arbetsgrupp: finns – för information om arbetsgrupp, grannsamverkan och lokalbokning, se information i entré/anslagstavla

Steningehöjden
Hyresvärd: Sigtunahem och Rikshem
Området omfattar 179 lägenheter på Plommonvägen 2, Körsbärsvägen 28, Odlarvägen 1,2 och 4, Nybodavägen 2 samt Blomstervägen 1, 2 och 3 (SigtunaHem) samt 56 lägenheter på Spaljévägen 3 och 23, Solursvägen 3 samt Solurstorget 4 (Rikshem) i Steningehöjden.
Gemensamhetslokal: saknas
Styrelse/arbetsgrupp: finns - för information om arbetsgrupp och grannsamverkan, se information i entré/anslagstavla

Odalvägen
Hyresvärd: SigtunaHem
Området omfattar 96 lägenheter på Odalvägen 2, 4 och 6
Gemensamhetslokal: saknas
Styrelse/arbetsgrupp: saknas

Stockholmsvägen
Hyresvärd: Sigtunahem
Området omfattar Stockholmsvägen 25 i Märsta
Gemensamhetslokal: källarplan, ingång från gården
Styrelse/arbetsgrupp: finns - se information i entré/anslagstavla

Tvär-/Tingvallavägen
Hyresvärd: Sigtunahem
Området omfattar 156 lägenheter på Tvärvägen 11-15 och Tingvallavägen 38-40 i Märsta.
Gemensamhetslokal: Svampen, Tvärvägen 11 D
Styrelse/arbetsgrupp: finns – se information i entré/anslagstavla

Lyckostigen
Hyresvärd: Sigtunahem
Området omfattar 227 lägenheter på Lyckostigen 3-11 och 8-12 i Märsta.
Gemensamhetslokal: Lyckoträffen, Lyckostigen 7 A gaveln
Styrelse/arbetsgrupp: saknas

Tingvalla I
Hyresvärd: Sigtunahem
Området omfattar 481 lägenheter på Tingvallavägen 4-36 i Märsta.
Gemensamhetslokal: Tingvallavägen 14 E
Styrelse/arbetsgrupp: finns, se information i entré/anslagstavla

Tingvalla II
Hyresvärd: Victoriahem
Området omfattar 362 lägenheter på Tingvallavägen 3, 5 7 och 9 i Märsta.
Gemensamhetslokal: Tingvallavägen 9 M t h om entrétrappan
Styrelse/arbetsgrupp: finns, se information i entré/anslagstavla

Centrala Märsta
Hyresvärd: Sigtunahem
Området omfattar 377 lägenheter på Skolgatan 10, Sätunavägen 1-7, 2-6, Smedsgränd 1, 2-18, Tallstigen 23-25, Stationsgatan 17, Södergatan 25 och 29, Stationsgatan 3-5, Dalgatan 8-10, Diagonalen 1-5 samt eventuella kvarvarande hyresrätter i brf Södergatan i Märsta.
Gemensamhetslokal: Stationsgatan 17
Styrelse/arbetsgrupp:- finns, se information i entré/anslagatavla

Södergatan 4, 6, 8
Hyresvärd: Sigtunahem
Området omfattar 115 lägenheter på Södergatan 4, 6 och 8 i Märsta.
Gemensamhetslokal: saknas
Styrelse/arbetsgrupp: finns, se information i entré/anslagstavla.

Tilgärdet
Hyresvärd: Sigtunahem
Området omfattar totalt 148 lägenhetet = 60 st på Marmorvägen 1-29, 78 st på Marmorvägen 2-80 och Gnejsvägen 71-89 samt 10 st på Tilsvägen i Sigtuna.
Gemensamhetslokal: saknas men hyresgästerna har möjlighet att hyra samfällighetens lokal på Gnejsvägen. För info v g kontakta SigtunaHem.
Styrelse/arbetsgrupp: saknas

Granit och Glimmer
Hyresvärd: Sigtunahem
Området omfattar 212 lägenheter = 140 st på Granitvägen och 72 st på Glimmervägen i Sigtuna
Gemensamhetslokal: Granitvägen 35
Styrelse/arbetsgrupp: finns - se information i entré/anslagstavla   

Nunnan
Hyresvärd: Sigtunahem
Området omfattar 40 lägenheter på Stora Gatan 70-82 i Sigtuna.
Gemensamhetslokal: områdeslokal vid tvättstugan
Styrelse: finns – se information i entré/anslagstavla

Väringavägen
Hyresvärd: Sigtunahem
Området omfattar 133 lgh på Väringavägen 16-22 (68 st), 21-35 och 39-55 (18 st) samt Stora Gatan 36-38 (Kyrkolunden 15 st) samt lägenheter på Lönngränd i Sigtuna.
Gemensamhetslokal: Stjärnan, Väringavägen 20
Styrelse/arbetsgrupp: finns - se information i entré/anslagstavla

SigtunaHem 65+ m fl
Området omfattar SigtunaHems boenden, t ex 65+ m fl på solika adresser i kommunen där inte särskild LH bildats.

Viggeby
Hyresvärd: Sigtunahem
Området omfattar 102 lägenheter på Drottningvägen 2-86 och 99-137 (56 st), Rosersbergsvägen 40-46 (32 st) samt Rosersbergsvägen 36 (14 st) i Rosersberg.
Gemensamhetslokal: områdeslokal vid tvättstugan på Drottningsvägen
Styrelse/arbetsgrupp: finns – se information på anslagstavla

Fria Gruppen
Hyresvärd: privata hyresvärdar i Sigtuna, Märsta och Rosersberg
LH Fria Gruppen omfattar alla de medlemmar som hos privat värd i områden som inte finns i speciella LH-områden.