Skip to main content

Sigtuna

Förhandlingar med AB SigtunaHem

- 2023-03-14 MK -
Varje bostadsområde/LH-område inom SigtunaHems bestånd har rätt att vara representerade i den delegation som är med och påverkar hyressättningen, och andra hyresvillkor, av SigtunaHems lägenheter. Nominering till dessa platser sker vid LH´s årsmöte och för att kunna bli nominerad måste man vara medlem i Hyresgästföreningen. Nominering kan också ske direkt till föreningens valberedning. Samtliga inkomna nomineringar sammanställs och bearbetas till ett förslag som valberedningen därefter lämnar till årsmötet i mars för beslut.

I delegationen representerar var och en sitt eget bostadsområde men har samtidigt ett gemensamt ansvar för "helheten" - resultat ska vara bra för såväl hyresgästerna som för bostadsbolaget.