- 2022-03-08 MK - 
Det boinflytadeavtal som tecknades 2014 (då med Graflunds) gäller fortfarande för hyresgäster bosatta hos Victoriahem. Avtalet är i stort sett detsamma som vi har för SigtunaHems och Rikshems hyresgäster. Avtalet reglerar tillgång till fritidsmedel och gemensamhetslokaler men också informations- och samrådsskyldighet mellan parterna. 
Ett nytt avtal, som kommer att omfatta samtliga lägenheter hos Victoriahem, oavsett var i landet, är under förhandling.