Skip to main content

Sigtuna

Inflytande för Victoriahems hyresgäster

- 2024-06-03 MK - 
Från och med 1 januari 2023 gäller ett helt nytt boinflytandeavtal för Victoriahems hyresgäster.
Det är nu samma avtal som gäller för alla Vicotorahems hyresgäster/bostäder, oavsett var i Region Stockholm.
Avtalet reglerar tillgång till fritidsmedel och gemensamhetslokaler men oclså informations- och samrådsskyltigheter mellan parterna.