- 20 -20-12-28 MK - 
Det boinflytadeavtal som tecknades 2014 (då med Graflunds) gäller fortfarande för hyresgäster bosatta hos Hembla. Avtalet är i stort sett detsamma som vi har för SigtunaHems och Rikshems hyresgäster. Avtalet reglerar tillgång till fritidsmedel och gemensamhetslokaler men också informations- och samrådsskyldighet mellan parterna.