Skip to main content

Sigtuna

Förhandlingar med privata värdar

-2023-03-14 - MK
Vid årsmötet utses en privat delegation/ett förhandlingsråd. Ledamöter till delegationen/rådet kan antingen nomineras vid LH-årsmöte eller direkt till valberedningen.

Delegationen/rådet består av medlemmar bosatta hos olika privata värdar i kommunen. Delegationens/rådets uppgift är att bistå förhandlande ombudsman med relevant information inför hyresförhandlingar men också att gemensamt komma fram till om några förhandlingar ska ges extra prioritet på grund av t ex dåligt underhåll.
Att engagera sina grannar för att ge bättre styrka åt synpunkter och ställda krav kan också var en uppgift för var och en av ledamöterna.