Hyresgästföreningen Sigtuna har ett ansvarsområde som sträcker sig över hela Sigtuna kommun, d v s Sigtuna, Steningehöjden, Märsta och Rosersberg - tätort såväl som landsbygd. I kommunen finns ett allmännyttigt (kommunägt) bolag, SigtunaHem, samt ett antal privata värdar där Rikshem, Victoriahem, Wåhlin Fastigheter, Malmegårds och Storebrand (SPP Fastigheter) är de fem största.

Föreningens huvudsakliga uppgift är lokala frågor som rör bostadspolitik, hyror, boinflytande, bildning, utveckling av den lokala organisationen samt stöd till lokalt engagemang. Inom föreningen finns för närvarande 36 LH-områden (LH = Lokal Hyresgästförening). I flertalet har det valts en styrelse eller arbetsgrupp vid ett årsmöte. I sådana fall är det LH-styrelsen/arbetsgruppen som närmast ansvarar för kontakter med medlemmar och andra hyresgäster i området. För övriga områden är det Hyresgästföreningen Sigtunas ansvar att hålla kontakt med medlemmar/hyresgäster, informera om och ge möjlighet till engagemang.