Skip to main content

Sigtuna

Årsmöten

- 2024-06-03 MK -
I varje bostadsområde, där det finns en fungerande lokal förening (LH), ska medlemmarna kallas till årsmöte senast sista februari. Vid mötet tar medlemmarna ställning till förra årets verksamhet, beslutar om eventuell ansvarsfrihet för styrelsen samt utser ny styrelse. Kallelse till detta årsmöte kan antingen ske via personlig inbjudan eller anslag i port/entré eller på andra lämpliga ställen.

Någon gång under mars månad kommer samtliga medlemmar inom Sigtunaföreningens verksamhetsområde (Sigtuna, Steningehöjden, Märsta och Rosersberg) att bli kallade till föreningens årsmöte. Denna inbjudan sker vanligtvis via annons i medlemstidningen Hem&Hyra kompletterat med en personlig påminnelse i brevlåda/mejlbox.
Vid årsmötet tar medlemmarna ställning till förra årets verksamhet, beslutar om eventuell ansvarsfrihet för styrelsen samt utser ny styrelse, förhandlingsdelegationer, revisorer och valberedare.