- 2022-03-22 MK -
Föreningsstyrelse väljs av medlemmarna på årsmötet, vanligtvis i mars. I Hyresgästföreningens stadgar står bl a att föreningen, inom sitt verksamhetsområde, ska fokusera på förhandlingsverksamhet och bostadspolitisk påverkan, stödja och utveckla lokalt engagemang och upprätthålla den demokratiska organisationen.

  

  

Hans Törnqvist, ordförande
ingår i föreningens arbetsutskott, information, hemsida och Facebook. Hans ingår också i den boinflytandekommitté vi har tillsammans med SigtunaHem.

 

Margareta Karlsson, sekreterare
ingår i föreningens arbetsutskott och har huvudansvar för ekonomi, information, hemsida, Facebook och boinflytande. Ingår också i den boinflytandekommitté vi har tillsammans med SigtunaHem

Björn

Björn Walldén, bostadspolitiskt ansvarig
har också huvudansvar för föreningens arbete med remisser och detaljplaner 

Susanne

Susanne Grolander, medlemsansvarig


 Nicklas

Nicklas Isaksen
har huvudansvar för upprustnings- och renoveringsfrågor för såväl Sigtunahems bostadsbestånd som hos privata värdar. Nicklas har också ansvaret för förhandlingar ingår i den boinflyta
ndekommitté som vi har tillsammans med SigtunaHem

Kiki Salam Kautonen
har huvudansvar för vår bildningsverksamhet och ingår i den boinflytandekommitté vi har tillsammans med SigtunaHem

Carina Nilsson, medlemsansvarig

Carina Hedin, miljö


Dick Björklund