Skip to main content

Sigtuna

Detaljplaner

- 2023-03-124 - MK
Föreningen har möjligheter att ge synpunkter på detaljplaner, bygglov m m och i våra svar till stadsbyggnadskontoret utgår vi alltid från ett hyresperspektiv. Om planer berör områden, eller ligger nära intill områden där vi har valda LH-styrelser/arbetsgrupper, så samråder vi med dessa innan vi lämnar vårt svar.