- 2020-12-28 - MK -
Det boinflytandeavtaI som vi tecknade med Rikshem i december 2014 gäller fortfarande. Innehållet i avtalet är i stort sett detsamma som i avtalen vi har för SigtunaHems och Hemblas hyresgäster. Avtalet reglerar tillgång till fritidsmedel och gemensamhetslokaler men också parternas rätt och skyldighet till information och samråd.