- 2020-12-28 MK -
Föreningsstyrelse väljs av medlemmarna på årsmötet, vanligtvis i mars. I Hyresgästföreningens stadgar står bl a att föreningen, inom sitt verksamhetsområde, ska fokusera på förhandlingsverksamhet och bostadspolitisk påverkan, stödja och utveckla lokalt engagemang och upprätthålla den demokratiska organisationen.

  

  

Hans Törnqvist, ordförande
ingår i föreningens arbetsutskott, information, hemsida och Facebook. Hans ingår också i den boinflytandekommitté vi har tillsammans med SigtunaHem.

 

Margareta Karlsson, sekreterare
ingår i föreningens arbetsutskott och har huvudansvar för ekonomi, information, hemsida, Facebook och boinflytande. Ingår också i den boinflytandekommitté vi har tillsammans med SigtunaHem

Anders

Anders Kotorman, vice ordförande
har huvudansvar för vår lokal och ingår i föreningens arbetsutskott. Anders har också ansvar för information, hemsida och Facebook

Björn

Björn Walldén, bostadspolitiskt ansvarig
har också huvudansvar för föreningens arbete med remisser och detaljplaner samt förhandlingar som rör privata bostäder

Susanne

Susanne Grolander

 Nicklas

Nicklas Isaksen
har huvudansvar för upprustnings- och renoveringsfrågor för såväl Sigtunahems bostadsbestånd som hos privata värdar. Nicklas har också ansvaret för förhandlingar med SigtunaHem och ingår i den boinflyta
ndekommitté som vi har tillsammans med SigtunaHem

Kiki Salam Kautonen
har huvudansvar för vår bildningsverksamhet och ingår i den boinflytandekommitté vi har tillsammans med SigtunaHem

Pernilla Käck
har huvudansvar för vårt miljöarbete

Hassan Farah

Carina Nilsson