Skip to main content

Sigtuna

Vår styrelse

- 2023-03-30 MK -
Föreningsstyrelse väljs av medlemmarna på årsmötet, vanligtvis i mars. I Hyresgästföreningens stadgar står bl a att föreningen, inom sitt verksamhetsområde, ska fokusera på förhandlingsverksamhet och bostadspolitisk påverkan, stödja och utveckla lokalt engagemang och upprätthålla den demokratiska organisationen.

  

  

Hans Törnqvist, ordförande
ingår i föreningens arbetsutskott, information, hemsida och Facebook. Hans ingår också i den boinflytandekommitté vi har tillsammans med SigtunaHem.

 

Margareta Karlsson, sekreterare
ingår i föreningens arbetsutskott och har huvudansvar för ekonomi, information, hemsida, Facebook och boinflytande. Ingår också i den boinflytandekommitté vi har tillsammans med SigtunaHem

 

Susanne

Susanne Grolander, medlemsansvarig


 Nicklas

Nicklas Isaksen
har huvudansvar för upprustnings- och renoveringsfrågor för såväl Sigtunahems bostadsbestånd som hos privata värdar. Nicklas har också ansvaret för förhandlingar ingår i den boinflyta
ndekommitté som vi har tillsammans med SigtunaHem

Kiki Salam Kautonen
har huvudansvar för vår bildningsverksamhet och ingår i den boinflytandekommitté vi har tillsammans med SigtunaHem

Carina Nilsson, medlemsansvarig

Anders Sördén

Carina Hedin, miljö


Jad Abou Raas