Skip to main content

Sigtuna

Välkommen till Hyresgästföreningen i Sigtuna kommun!

Foto: Hans Törnqvist

Foto: Hans Törnqvist

Ordföranden har ordet

 

Hyresförhandling till HMK

Vi har inte lyckats nå en överenskommelse i hyresförhandlingen med SigtunaHem om 2024 års hyror.

Därför hänskjuts nu ärendet till Hyresmarknadskommittén (HMK) för medling. Om medling inte resulterar i en överenskommelse som accepteras av båda parter så kommer HMK att fatta beslut om hyrorna för 2024.