-2019-05-07 MK -
I vårt föreningsområde har vi för närvarande cirka 2 500 hushåll som medlemmar. Medlemskap i Hyresgästföreningen innebär bland mycket annat tillgång till hyresjuridisk rådgivning och hjälp, möjlighet att påverka vid hyresförhandlingar, möjlighet att engagera sig i sitt bostadsområde, utbildning i boendefrågor, medlemsförmåner och medlemstidningen Hem&Hyra.

Ju fler som engagerar sig tillsammans desto starkare rörelse och möjlighet till bättre resultat.