- 2017-09-19 MK -

Vi har vår föreningslokal – Hyresgästernas Hus – på Södergatan 50 i Märsta. Lokalen ingår i det boinflytandeavtal vi har tecknat med SigtunaHem.
Lokalen använder vi för egna möten, kurser och konferenser men vi hyr också ut den till andra föreningar för möten av olika slag. Våra egna lokala föreningar har dessutom tillgång till lokalen och kan utnyttja den vid behov t ex för att tillverka och trycka flygblad eller områdestidningar men också för möten om de saknar egen lokal eller om deras egen är för liten.

Lokalen är handikappanpassad och kompletterad med hörselhjälpmedel. Projektor och overhead finns naturligtvis. Köket är väl utrustat och har tillbehör för ca 50 personer.

Någon uthyrning till privata fester eller tillställningar förekommer inte. Kostnaden för att hyra vår lokal är 150 kr per tillfälle under dag- eller kvällstid och 300 kr för bokningar som gäller både dag och kväll. Eventuell uthyrning ska inte inkräkta på vår egen verksamhet och därför hyr vi endast undantagsvis ut under helger samt kvällstid på tisdagar och torsdagar. Föreningar som vill hyra lokalen bokar och hämtar nyckel hos Margareta Billegren, Lindvägen 16, Märsta, telefon 070-674 06 48.  

- 2019-05-07 MK -

Språkcafé på tisdagar

Varje tisdag, mellan kl 18.00 och 20.00, har vi ett öppet språkcafé i Hyresgästernas Hus, Södergatan 50, MärstaSpråkträning genom samtal är huvudsaken men vi erbjuder också enklare läxhjälp. Alla som behöver träna på svenska språket är välkomna till oss, oavsett om man nyligen kommit till Sverige eller varit här en längre tid. Den som vill hjälpa andra att träna är också välkommen.
Verksamheten genomförs i samarbete med SigtunaHem, Rikshem, Hembla och Malmegårds. För mer info - ta kontakt via Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

Pensionärsklubb
Pensionärsklubben träffas en gång i månaden. Tider/program för våren 2019 har skickats till klubbens medlemmar. För frågor - kontakta Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..   

Grannsamverkan
Grannsamverkan är minst lika viktigt i områden med flerbostadshus som i villaområden och därför har detta ingått  föreningens verksamhet sedan lång tid tillbaka. 
De bostadsområden som för närvarande har grannsamverkan är Södergatan Nord, Lindvägen, Buregatan, Granit&Glimmer, Väringavägen (inkl Lönngränd och Kyrkolunden), Viggeby, Pilsbo, Magne-/Ymergatan,Steningehöjden, Vänortsringen samt Centrala Valsta. 
Vill du ha hjälp att starta grannsamverkan i ditt bostadsområde? Hör av dig!


Grannträffar 2019
Tid och plats för 2019-års grannträffar är:
Lördag 18 maj, Steningehöjden. På gården Blomstervägen 2
Måndag 20 maj, Sleipnergatan och Buregatan. På baksidan Sleipnergatan 84-86
Torsdag 23 maj, Til. På gården mellan Granitvägen och Glimmervägen 2-4 
Måndag 27 maj, Tingvalla, På grönytan mellan Lyckostigens garage och Tingvallavägen
Torsdag 22 augusti, Centrala Märsta. På gården mellan Dalgatan 8-10, Stationsgatan 5 och Södergatan 29
Lördag 24 augusti, Norrbacka. På grönytan mellan Norrbackavägen 33 och Odensalavägen 50
Måndag 26 augusti, Magne- och Ymergatan. På gården innanför Ymergatans miljöhus
Onsdag 28 augusti, Brännbo. På gården framför Ormbergsvägen 15

Grannträffarna genomför vi i samarbete med SigtunaHem och i förekommande fall (Sleipnergatan, Norrbacka och Brännbo) även med Rikshem. Till samtliga grannträffar bjuder vi också in hyresgäster boende i intilliggande områden. 


Medlemsförmåner
För dig som är medlem har vi förhandlat fram förmåner på följande ställen - Märsta Hälsobutik, Restaurang Kopparkitteln, Café Myntet, SPETT Shawermaspecialisten, Wenngarns Bageri, Nyckellås AB, Festspecialisten, Märsta Vererinärpraktik, Joes Imperium och Happy Homes Rosersbergs Golv. Läs mer under fliken Medlemmar/Medlemsförmåner.


- 2019-05-07 MK -
Revisorer väljs vid föreningens årsmöte i mars och deras uppgift är att granska föreningsstyrelsens verksamhet och ekonomi. Revisorernas uppgift är också att ansvara för granskningen av de lokala hyresgästföreningar som inte har egna valda revisorer.

Våra revisorer är:

Margareta Billegren, sammankallande
Inga-Lis Rickebo
Marianne Karlsson

Länk till Hem och Hyra nätupplag!