- 2019-05-07 MK -
Hyresgäster boende hos SigtunaHem har stora möjligheter att påverka den gemensamma boendemiljön, ute såväl som inne. Det avtal som gällt sedan januari 2013 reglerar tillgång till fritidsmedel och gemensamhetslokaler men också parternas rätt och skyldighet till information och samråd. 

I december 2018 sa SigtunaHem upp avtalet. Avsikten var att ersätta det med ett nytt, tydligare och mer aktuellt avtal. Det är ett ge´mensamt arbete som pågår för närvarande. Vår förhoppning är att vi redan tidig höst 2019 ska kunna teckna ett nytt, och mycket bättre, avtal för SigtunaHems hyresgäster.