- 2019-05-07 - MK

I april genomförde vi vår grundutbildning - ARVID. Inga andra kurser är inplanerade, men detta kan ändras om behov och efterfrågan uppstår.