- 2019-05-07 MK -
Revisorer väljs vid föreningens årsmöte i mars och deras uppgift är att granska föreningsstyrelsens verksamhet och ekonomi. Revisorernas uppgift är också att ansvara för granskningen av de lokala hyresgästföreningar som inte har egna valda revisorer.

Våra revisorer är:

Margareta Billegren, sammankallande
Inga-Lis Rickebo
Marianne Karlsson