Som alla vet är det val i september 2022, ett val där bostadspolitiken i vår kommun måste få en central roll. Den utveckling vi ser idag är djupt oroande, hyresrätten är hotad och därmed allas rätt till en bostad. De styrande i vår kommmun har beslutat att dra ner byggandet av hyresrätter till en mycket låg nivå. Man målar ut hyresrätten som ett problem, och man stämplar oss hyresgäster som problem. Högsta ledningen i kommunen säger det till och med rakt ut i fullmäktige, att hyresrätten är ett problem. Men jag slår vad om att de inför kommande val kommer och ber oss hyresgäster om vår röst, då duger vi.