Detta gäller idag i anledning av Coronaviruset

 Inställda aktiviteter

Efter rekomendation från Förbundsstyrelsen ställde vi in föreningens årsmöte.

Den föreningsstyrelse som valdes vid årsmötet 2019 sitter därför kvar tills nytt årmöte kan hållas.