Från årsmötet 17 juni 2021

Vårt årsmöte genomfördes denna gång digitalt, och var försenat pga pandemin. Vid årsmötet valdes en ny styrelse, innebärande en del förendringar. Anders Kotorman, Pernilla Käck och Hassan Farah lämnade på egen begäran styreslen, och vi tackar dem för deras insatser. Istället fick vi två nya mdelemmar i styrelsen, Carina Hedin och Dick Björklund, vi hälsar dem välkommna. Övrig förändrin blev att Carina NIlsson, som tidigare varit ersättare blev ordinarie ledamot. VId mötet antogs ett uttalande om bostadspolitiken i Sigtuna Kommun, uttalandet kan du läsa nedan.