Hyresförhandlingen om 2020 års hyror är avslutad.

SigtunaHem yrkade på 3,50% i höjning, ett yrkande som vi ansåg vara alldeles för högt.  Efter många turer kom vi slutligen överens om en höjning på 2,00%. Vi blev klara sent i december och enades då om att höjningen ska gälla från 1 februari. 

I skrivande stund har jag inte helhetsbilden klar hur denna höjningen ser ut jämfört med övriga i vårt län. När vi kom överens hade bara några enstaka tecknat avtal på 1,96%, så vi hamnade marginellt högre. Hade vi inte tecknat avtal på 2,00% så hade förhandlingen gått vidare till Hyresmarknadskommittén (HMK). Vilket resultat vi då fått är omöjligt att veta, men det hade troligen inneburit fördröjning med ett avtal och retroaktiv höjning från januari.